FÖRBUNDET


Skogsfinnars

Intressen i Sverige


Förbundet Skogsfinnars Intressen i Sverige, bildat 2020, syftar till att bevara skogsfinnarnas kulturarv, påverka politiken för erkännande som nationell minoritet, samt främja bevarandet av byggnader, hantverk, och kunskap.

Bli medlem!


Klappar ditt hjärta för skogsfinnar och skogsfinsk kultur? Vill du påverka med din röst på årsmötet, få information, inbjudningar etc? Bli medlem! Du väljer själv hur aktiv du vill vara. Så här går du till väga:


  1. Betala 100 kr för 2024 till Bankgiro 456-7657 eller swisha 100 kr till 123 201 98 67.
  2. Skriv ditt namn och mailadress i meddelandet.
  3. Skicka ett mail till annakarin@skogsfinnar.se med ditt namn, adress och telefonnummer.

Som ett statsbidragsfinansierat förbund erbjuder vi nu medel till lokalavdelningar. Ni kan söka stöd för projekt eller skicka en representant för att diskutera akuta frågor vid våra styrelsemöten.

Bli lokalavdelning


1. Betala 100 kr för 2024 till Bankgiro 456-7657 eller swisha 100 kr till 123 201 98 67.

2. Skriv föreningens namn och mailadress 
i meddelandet.

3. Skicka ett mail till ingmarie@skogsfinnar.se med namn, adress och telefonnummer till ordförande, sekreterare och kassör. I mailet bifogar du även:

  • Aktuella stadgar
  • Verksamhetsberättelse för år 2022
  • Kopia av senaste undertecknade årsmötesprotokoll, där det framgår lokalföreningens/-föreningens ordförande, firmatecknare samt behörig revisorBildkälla: Richard Broberg 1970
Maths Östberg/Finnskogsmuseet/ Finnsam 2001

Vem är en skogsfinne?


Under senare delen av 1500-talet och inledningen av 1600-talet migrerade flera tusen finnar från Savolax och Tavastland till Sverige. Denna folkvandring skedde över Bottenhavet, där de första bosättningarna etablerades i det norrländska inlandet. Med tiden fortsatte dessa migranter att flytta djupare in i landet, korsande de norska och danska gränserna.


Dessa migranter, kända som skogsfinnar, förde med sig betydande kunskap om svedjebruk. Svedjebruk är en jordbruksteknik anpassad för skogslandskap, som visade sig vara mer produktiv än de traditionella jordbruksmetoderna som användes i regionen. Denna teknik bidrog till att öka skördeutbytet avsevärt.


Skogsfinnarnas inflytande och kulturella arv är fortfarande märkbart idag. I Sverige beräknas cirka 1,7 miljoner människor vara ättlingar till dessa skogsfinnar, vilket vittnar om den betydande inverkan deras migration och kunskap har haft på den svenska befolkningen.


VÄNNER, klicka gärna!